parallax background
 

Pedodonti Services


Dent Studio prioritizes children's oral and dental health, providing a fear-free and enjoyable dental experience with our expert pedodontists. With a child-friendly environment and personalized treatment approach, Dent Studio supports children in growing with a healthy smile.

parallax background
 
EXPERT TOUCH AT EVERY STAGE

Expert Monitoring from the First Tooth Onwards at Dent Studio!

 

Dent Stüdyo ile çocukluktan yetişkinliğe uzman takibi...


PEDODONTİ HİZMETLERİ KAPSAMI

Pedodonti, çocuk diş hekimliği olarak da bilinen bir diş hekimliği dalıdır. Pedodonti, çocukların ağız ve diş sağlığının korunması, tedavisi ve geliştirilmesi ile ilgilenir. Pedodontistler, çocuklara özel tedavi teknikleri ve yaklaşımları kullanarak, çocukların dişlerinin sağlıklı kalmasını, düzgün gelişmesini ve diş çürümesi gibi sorunlardan korunmasını sağlar. Pedodontistler ayrıca çocukların dişlerini temizlemek, çürükleri tedavi etmek, diş koruyucu uygulamalar yapmak ve ağız hijyenini öğretmek gibi hizmetler sunar. Pedodonti, çocuklara korkusuz ve keyifli bir diş hekimi deneyimi sağlamayı amaçlar ve çocukların gelecekte de sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmalarını destekler.

Dent Stüdyo, uzman pedodontistleriyle çocukların ağız ve diş sağlığını öncelikli tutarak kliniğimize özel tekniklerle teşhis ve tedavi sürecinde kolaylaştırıcı yöntemler benimsemektedir. Dentafobi ile mücadelede pedagojik yaklaşımın yanında sedasyon uygulama seçeneceklerini de sunar.

Daha fazla bilgi için mutlaka uzmanlarımızla iletişime geçiniz. 

Service Details:

  • Pediatric Dental Examination: A comprehensive examination is conducted to assess the oral and dental health of children.
  • Teeth Cleaning and Fluoride Application: The procedure involves cleaning children's teeth and applying fluoride to prevent tooth decay.
  • Cavity Treatment: Cavities occurring in children are treated with fillings or fissure sealants.
  • Tooth Extraction: Extraction of teeth that need to be removed due to cavities, trauma, or alignment issues in children.
  • Dental Protective Treatments: Procedures such as fissure sealants, dental fillings, and mouthguards are applied to protect children's teeth.
  • Invisalign First for Children: Pain-free, comfortable, fun, protective, and preventive orthodontic treatment is offered for children between the ages of 6 and 10 using transparent aligners.
  • Oral Hygiene Education: Children are taught the correct way of brushing their teeth, using dental floss, and developing oral hygiene habits.

Dent Studio provides experienced pedodontists and a child-friendly environment to protect and treat the oral and dental health of children. Our experts diligently monitor your child's oral health from their first tooth onwards.

CREATE AN APPOINTMENT

For treatment details and appointments, contact us!


Quick Oppointment