parallax background
 

Açık Rıza Metni


 

Sayın Müşterimiz,


Dent Stüdyo olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini önemsiyoruz. Kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı almak, bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, aşağıdaki açık rıza metnini sunuyoruz:


İşbu açık rıza metni, Dent Stüdyo tarafından sağlık hizmetleri sunulması ve bununla bağlantılı olarak kişisel verilerimin işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca açık rızamı ifade etmektedir.


Aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, Dent Stüdyo tarafından belirtilen amaçlarla işlenmesine açık rıza veriyorum:


- İletişim bilgilerim (ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi vb.)

- Sağlık bilgilerim (diş sağlığıyla ilgili tıbbi veriler)

- Randevu ve tedavi bilgilerim


Bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak, Dent Stüdyo tarafından aşağıdaki konulara ilişkin işlemlerin yapılmasını açık rıza ile kabul ediyorum:


- Randevu taleplerinin düzenlenmesi ve randevu saatlerinin belirlenmesi

- Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve tedavi sürecinin takibi

- İletişim kurma, bilgilendirme ve diğer ilişkili iletişim faaliyetleri


Bu açık rızamın herhangi bir zamanda geri çekme hakkım olduğunu biliyorum. Ayrıca, kişisel verilerimin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlendiğinden emin olmak için gerekli önlemlerin alınacağını da kabul ediyorum.


Dent Stüdyo tarafından sunulan hizmetlerle ilgili olarak kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza verdiğimi beyan ederim.


Saygılarımla,

[Adınız ve Soyadınız]

[Tarih]